Катедра "Икономикс"

Публична лекция на доц. д-р Стела Ралева

сряда, 20 ноември 2013 9:08

Избраната наскоро за доцент д-р Стела Ралева изнесе пред академичната общност на УНСС публична лекция на тема „Инфлация и икономически растеж“. Присъстващите колеги, приятели и студенти с интерес проследиха представената проблематика. Целият колектив на катедра „Икономикс“ пожелава на доц. д-р Стела Ралева научен ентусиазъм и академична всеотдайност.

 

Галерия снимки от Публична лекция на доц. д-р Стела Ралева ...