Катедра "Икономикс"

Участие в 23-та икономическа конференция в Дубровник

сряда, 28 юни 2017 9:04

Гл. ас. д-р Петър Станков взе участие в 23-та икономическа конференция в Дубровник (The 23rd Dubrovnik Economic Conference), която се проведе на 4–6 юни 2017 година. Той представи доклад на тема „The Political Economy of Populism: An Empirical Investigation“  на 12-ият семинар за млади икономисти към конференцията. На конференцията участваха много изявени икономисти и учени от различни страни. Повече информация за 23-та икономическа конференция в Дубровник може да бъде намерена на този сайт:  https://www.hnb.hr/en/about-us/conferences/dubrovnik-conference.

Галерия снимки от Участие в 23-та икономическа конференция в Дубровник ...