Катедра "Икономикс"

Професор от катедрата участва в международен научен форум в Барселона

      В качеството си на външен експерт на Дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейската Комисия, проф.д.ик..н. Румен Гечев участва в междинната оценка от реализацията на международен изследователски проект „Международна мрежа за сравнителни анализи на социалните неравенства“. В проекта участват 10 европейски университета и девет университета от Латинска Америка. Координатор на три годишната изследователска програма е икономическият факултет при Автономният университет на Барселона, който е сред трите водещи испански университета. На проведената  тридневна среща (2-4 март т.г.) в Барселона участваха научните ръководители и водещи изследователи от партниращите си изследователски институции. Проф. Гечев проведе и неформални срещи с водещи преподаватели и студенти от Икономическия факултет на АУБ, като предмет на обсъжданията бяха организацията и методиката на преподаване, подготовката на изследователски проекти, организацията на международното сътрудничество в изследователската дейност и др.

 

Прикачени файлове:

image/jpeg Picture_Event_Prof. Gechev.jpg - 264 KB

Галерия снимки от Професор от катедрата участва в международен научен форум в Барселона  ...