Катедра "Икономикс"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

петък, 05 юни 2020 19:51 /
Начало:
вторник, 07 юли 2020
Край:
Място:
Подробности:

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      Държавният изпит по "Икономикс" за студентите от специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика" (дистанционно обучение - София), "Икономика" (дистанционно обучение - Хасково)  ще се проведе на 09.07.2020 г. от 9.00 ч., а за студентите от специалност "Икономомика с преподаване на английски език" - на 07.07.2020 г. от 12.00 ч.

       Във връзка с онлайн провеждането на държавните изпити в MS Teams държавният изпит по "Икономикс" ще бъде с продължителност 90 минути и ще се състои от две части: 30 въпроса с многовариантност на отговорите и 2 отворени въпроса, които ще включват части от темите в програмата.