Катедра "Икономикс"

Защита на дипломни работи

сряда, 20 май 2020 17:49 /
Начало:
вторник, 07 юли 2020 9:00
Край:
Място:
Подробности:
Защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Макроикономика” и „Макроикономика и финанси“ ще бъде на  07.07.2020 г., от 9.00 ч.. Краен срок за предаване на дипломните работи - 22.06.2020 г.