Катедра "Икономикс"

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

събота, 27 юли 2019 12:46 /
Начало:
понеделник, 28 октомври 2019 8:30
Край:
Място:
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        С РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 11.07.2019 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:

 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 28.10.2019 г. от 8,30 ч.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 17.10.2019 г.