Катедра "Икономикс"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

събота, 27 юли 2019 12:44 /
Начало:
петък, 20 септември 2019 8:30
Край:
Място:
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                С РЕШЕНИЕ НА КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 11.07.2019 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на 20.09.2019 г. от 8,30 ч.