Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: четвъртък, 06 април 2017 16:56

Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност”

В магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя година сте завършили (без завършили професионален бакалавър).

Програмата е интердисциплинарна. Тя предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери, като Икономика на корпоративната сигурност, Нелоялна конкуренция, Управление на риска, Национална сигурност и корпоративна сигурност, Конфликтология, Защита на информацията, Организация на корпоративната сигурност и други. 

Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи в областта, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари, конференции, участието на гост-лектори и използване на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. Завършилите получават шанса да продължат своето кариерно развитие в институциите, ведомствата и организациите, опериращи в сектора за сигурност и отбрана.

Учебните занятия се провеждат на модулен принцип петък, събота и неделя или надвечер в делнични дни по време на семестъра.

Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри. 

Програмата завършва със държавен изпит "Защита на магистърска теза" по определена тема. През цялото време на обучението студентите получават учебно -методическа помощ от преподавателите и участват във интерактивното обучение. На сайта на катедрата се публикуват учебни материали и презентации за подпомагане на учебния процес.

Всички студенти получават завинаги собствен имейл с разширението @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това. След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението.

Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават важно преимущество при кандидатстване за работа в специализираните структури за сигурност, а също така и на специфични позиции в областта на управлението на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, търговски или технически отдел; Доставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност, информационна сигурност.