Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: петък, 15 юни 2012 17:49

Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра

Магистърската програма "Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили.

Програмата предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални понастоящем сфери, като Управление на проекти, Международни операции, Икономика на военните съюзи, Конфликтология, Защита на информацията, Стратегическо управление, Администрация на вътрешния ред и сигурност, и др.

Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи в областта, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари, конференции, участието на гост-лектори и др.

Завършилите получават шанса да продължат своето кариерно развитие в институциите, ведомствата и организациите, опериращи в сектора за сигурност и отбрана.

Учебните занятия се провеждат на модулен принцип петък, събота и неделя или надвечер в делнични дни по време на семестъра.

Студентите разработват казуси и различни курсови задачи, като участват в дискусии, подготвят мултимедийни презентации и си взаимодействат като екипи в рамките на симулационни игри.

Програмата завършва със държавен изпит "Защита на магистърска теза" по определена тема. През цялото време на обучението студентите получават учебно -методическа помощ от преподавателите и участват във интерактивното обучение. На сайта на катедрата се публикуват учебни материали и презентации за подпомагане на учебния процес.

Всички студенти получават завинаги собствен имейл с разширението @e-dnrs.org, чрез който се осъществяват контакти по време на обучението и след това. След завършване на магистърската програма студентите се дипломират като икономисти, което им дава възможност за реализация във всички сектори на икономиката и управлението.

Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и сигурността им дават важно преимущество при кандидатстване за работа в специализираните структури за сигурност, а също така и на специфични позиции в областта на управлението на сигурността на фирмите, охранителния бизнес, корпоративната сигурност, бизнес разузнаване и пазарни анализи, държавни агенции, свързани със сигурността, сътрудничеството между публичния сектор и частни предприятия, специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността в правен, търговски или технически отдел; Доставчиците на услуги в областта на сигурността, банкова сигурност, информационна сигурност.