Катедра "Национална и регионална сигурност"

Обновено: вторник, 28 март 2017 17:53

Контакти

Моля, за актуална информация посетете сайтовете

на катедра "Национална и регионална сигурност"

Сайт на катедрата

Сайт на Центъра за стратегически изследвания на отбраната и сигурността

Фейсбук страница на катедрата

Сайт на магистърска програма "Ядрена сигурност"За справки и информация:

Ръководител катедра (02) 8195 498,

Научен секретар (02) 8195 298
Технически сътрудник (02) 8195 298

Преподаватели (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 272

пощенски адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС

E-mail: dnrs@unwe.bg