Катедра "Национална и регионална сигурност"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 11 април 2013 14:29

Партньори

Научни организации и университети

Bonn International Center for Conversion Bonn, Germany

Center for European Security Studies , Groningen, The Netherlands

National Defense University, Washington, DC, USA

Democratic Control of Armed Forces Foundation, Geneva, Switzerland

Saferworld, London, UK

SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute Stockholm, Sweden

Център за изследвания по националната сигурност и отбраната към БАН София, България

Център за изследване на демокрацията София, България

Сдружение “Джордж Маршал” – България

The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC) Belgrade, Serbia

Държавна администрация

Министерство на отбраната

Министерство на вътрешните работи

Държавна комисия по сигурността на информацията

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Международни организации

NATO HQ webpage Brussels, Belgium

European Defence Agency Brussels, Belgium

Europol (the European Law Enforcement Agency)

INTERPOL (the world’s largest international police organization)

Васенаарско споразумение (the Wassenaar Arrangement)

Други

Вестник “Българска армия”

Младежка Асоциация за Изучаване на Сигурността и Отбраната (М А И С О)

Български портал по въпросите на сигурността

Български портал за сигурност и охрана

Връзки към производители на оръжие

Международeн институт за сигурност и сътрудничество

Експерт–БДД” – електронно издание за анализи в областта на международната политика, сигурност и дипломация