Катедра "Счетоводство и анализ"

Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие”

петък, 13 декември 2019 16:00

“Възможности за кариерно развитие“ беше темата на дискусията, която катедра „Счетоводство и анализ“ и счетоводна кантора „Zara Consult“ организираха за студенти и докторанти. Гостите бяха представени от доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедрата, който подчерта, че сътрудничеството със социално отговорни компании е важно не само за професионалното развитие на студентите, но и за по-доброто бъдеще на нашето общество.

Г-жа Павлина Петрова

Фокус на дискусията бяха очакванията на студентите за професионално развитие в сферата на счетоводството и възможностите за стартиране на кариера със стаж в подходяща компания. Г-жа Павлина Петрова – основател и управляващ директор на „Zara Consult“, провокира студентите с въпроси относно факторите, влияещи върху мотивацията на младите хора на работното място и сподели добри практики за въвеждането на младите професионалисти в работна среда. Тя акцентира върху основни очаквания на бизнеса, като гаранция за успешно кариерно развитие на завършващите.

Г-н Любен Цонев и г-жа София Колибарова от екипа на „Zara Consult“ дадоха ценни насоки на студентите по отношение избора им на специализация и връзката с последващата професионална реализация. Те благодариха на катедра „Счетоводство и анализ“ за предоставената възможност за среща с младите хора и посрещнаха с радост многобройните им въпроси.

Дискусия след дискусията

Г-жа Павлина Петрова, доц. д-р Михаил Мусов,
г-жа София Колибарова и г-н Любен Цонев (от ляво, надясно)

 

"Zara Consult" е независима компания от правоспособни счетоводители, данъчни и бизнес консултанти, базирани в 3 офиса в сърцето на гр. София. Специализирана е в осъществяването на цялостен счетоводен и финансов мениджмънт. Клиенти на компанията са български и чуждестранни фирми от почти всички икономически сектори. Организацията има за цел да предоставя сигурна и мотивираща работна среда и насърчава развитието и непрекъснатото усъвършенстване на членовете на своя екип. Повече:

Facebook: www.facebook.com/zaraconsult/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/zara-consult

Website: https://www.zaraconsult.com/bg/careers/

Галерия снимки от Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие”  ...