Катедра "Счетоводство и анализ"

Магистри дипломирали се през м.март 2018 г.

сряда, 13 юни 2018 11:27 /
Начало:
четвъртък, 14 юни 2018 9:00
Край:
петък, 22 юни 2018 14:00
Място:
ОТДЕЛ СТУДЕНТИ-МАГИСТЪР
Подробности:

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАЩИТИЛИТЕ ДИПЛОМНА РАБОТА /МАГИСТЪРСКА ТЕЗА/ ПРЕЗ М.МАРТ 2018 Г.

ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ , ДА СЕ ЯВЯТ В ОТДЕЛ СТУДЕНТИ - МАГИСТЪР ЗА ПОДПИСВАНЕ НА

ДИПЛОМИТЕ В СРОК ДО 22.06.2018 Г.