Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 11 март 2019 10:37

Студентите за нас

  

Уважаеми студенти,
Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието!

  

Благодарствено писмо от г-жа Татяна Грозева

Благодарствено писмо от г-н Георги Стоянов