Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 26 май 2020 10:17

Международно акредитирани специалности в ОКС "Бакалавър"

 

Специалност "Счетоводство"

Признати 4 изпита от ACCA qualification

 

     

Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications 

Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB.

Източник: https://apps.icaew.com/cpldirectory/

   

Признати 8 изпита от CIMA qualifications (в т.ч. Operational Case Study Exam)

 

Специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език"

Признати 3 изпита от ACCA qualification

 

     

Признати до 6 изпита от ICAEW qualifications 

* Признава се за ICAEW ACA qualification, но не и за ICAEW CFAB. 

Източник: https://apps.icaew.com/cpldirectory/

 

Признати 8 изпита от CIMA qualifications (в т.ч. Operational Case Study Exam)

 

Върнете се обратно в "Международни акредитации".