Катедра "Счетоводство и анализ"

Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о.

От днес, 02.07.2018 г., започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. ИДЕС.

 

 Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти.

Галерия снимки от Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието  ...