Катедра "Счетоводство и анализ"

ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА-ОКС "МАГИСТЪР РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

петък, 20 ноември 2015 13:54 /
Начало:
сряда, 23 март 2016 9:00
Край:
сряда, 23 март 2016
Място:
ЗАЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО
Подробности:

НА 23.03.2016 Г. ОТ 9.00 Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС "МАГИСТЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ /НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ С

ПОДПИС НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ  И МОЛБА / -  01.03.2016 Г.

МОЛБИ ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАБИНЕТ 1040