Катедра "Счетоводство и анализ"

Получаване рецензии на магистърски тези- ОКС "Магистър" редовно обучение

петък, 27 юни 2014 10:22 /
Начало:
понеделник, 07 юли 2014 13:30
Край:
Място:
каб. 1040
Подробности:

 ОКС "Магистър" редовно обучение - получаване  рецензии на магистърски тези