Катедра "Счетоводство и анализ"

ОКС "Магистър"-редовно обучение, спец. "Счетоводство"

четвъртък, 19 юни 2014 11:40 /
Начало:
Край:
вторник, 24 юни 2014 16:00
Място:
УНСС каб.1040
Подробности:

ОКС "Магистър"-редовно обучение, спец. "Счетоводство"

Срок за предаване на магистърски тези

 

Получаване на рецензиите на 07.07.2014 г. каб. 1040 УНСС