Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит спец. "Счетоводство и контрол"-ОКС "Магистър" дистнционно обучение

четвъртък, 19 юни 2014 11:27 /
Начало:
вторник, 08 юли 2014 9:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Държавен изпит спец. "Счетоводство и контрол"-ОКС "Магистър" дистнционно обучение