Катедра "Счетоводство и анализ"

Конкурс за участие в мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм + за 2020-2021 учебна година

четвъртък, 18 юни 2020 11:04 /
Начало:
четвъртък, 18 юни 2020 11:00
Край:
вторник, 30 юни 2020 17:00
Място:
Подробности:

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели при УНСС обявява конкурс /селекционна процедура/ за финансиране на участие на преподаватели и служители от УНСС в мобилност по програма "Еразъм+" през учебната 2020-2021 година. За 2020-2021 учебна година УЦМСП ще финансира до 60 мобилности за преподаватели с цел преподаване и до 30 административни мобилности с цел обучение.

Документите за участие в конкурса се изпращат само по електронна поща на УЦМСП на erasmus@unwe.bg, в срок до 17.00 ч. на 30 юни 2020 г. Право на участие имат преподаватели и служители, които планират да вземат участие в мобилност по програма Еразъм+ през зимен или летен семестър на настоящата учебна година.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 10 юли 2020 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Останалата информация е публикувана на сайта на УНСС, секция "Мобилност" - www.unwe.bg/mobility