Катедра "Счетоводство и анализ"

Условен изпит по дисциплината "Основи на счетоводството"

сряда, 17 юни 2020 9:52 /
Начало:
сряда, 17 юни 2020 12:00
Край:
сряда, 17 юни 2020 13:00
Място:
онлайн
Подробности:

   Условния изпит по дисциплината "Основи на счетоводството" ще се проведе днеска - 17.06.2020 г. от 12.00 ч. до 13.00 ч. Изпитът ще се проведе онлайн.