Катедра "Счетоводство и анализ"

За бъдещи четвъртокурсници - стаж в KPMG

понеделник, 18 май 2020 16:04 /
Начало:
Край:
понеделник, 15 юни 2020
Място:
София
Подробности:

            

 

Възможност за 6-месечен стаж в KPMG за бъдещите четвъртокурсници. 
Повече: https://bit.ly/2TdhRpt