Катедра "Счетоводство и анализ"

Информация за удължена сесия

сряда, 02 октомври 2019 14:29 /
Начало:
вторник, 01 октомври 2019
Край:
вторник, 15 октомври 2019
Място:
УНСС
Подробности:

Информация за студентите с удължена сесия

Преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" ще изпитват на следните дати: