Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м.октомври 2019 г. на 28 и 29 октомври. Срок за предаване на магистърските тези - най-късно 10.10.2019 г. в кабинет 1040

вторник, 11 юни 2019 9:36 /
Начало:
понеделник, 28 октомври 2019 9:00
Край:
вторник, 29 октомври 2019 12:00
Място:
1039 А
Подробности:

Защитите на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м. октомври 2019 г.

на 28 и 29.10.2019 г.

Срок за предаване в кабинет 1040 - най-късно до 10 октомври 2019 г. вкл.

Допълнително ще бъде изнесена информация  за разпределението то дати и зали.