Катедра "Счетоводство и анализ"

Студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1.5 г. прием м. IX.2018 г. и 1 г. прием м.I.2019 г. могат да подават заявления за избираемите дисциплини за трети семестър

понеделник, 11 март 2019 10:23 /
Начало:
понеделник, 11 март 2019 8:00
Край:
Място:
кабинет 1040
Подробности:

В кабинет 1040 от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., студентите ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. /прием м.септември 2018 г./ и 1 г. /прием м. януари 2019 г./, могат да подават заявления за избираеми дисциплини за трети /последен/ семестър - зимен на учебната 2019/2020 г.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 3-ти семестър избираеми.docx - 20 KB