Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение през месец октомври ще се проведе на 30 и 31.Х.2019 г.

понеделник, 28 януари 2019 14:52 /
Начало:
сряда, 30 октомври 2019 9:00
Край:
четвъртък, 31 октомври 2019 12:00
Място:
1039-А
Подробности:

Защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" - дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 30 и 31 октомври  2019 г.