Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г.

сряда, 02 януари 2019 11:22 /
Начало:
понеделник, 18 март 2019 9:00
Край:
вторник, 19 март 2019
Място:
Зала 1039-А
Подробности:

Защитата на дипломните работи /магистърски тези" за студентите завършили ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение , специалност "Счетоводство и контрол" ще се проведе на 18 и 19 март 2019 г.