Катедра "Счетоводство и анализ"

За студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение-студентските книжки може да получите в кабинет 1040 в периода 15-18 октомври от 8.00 до 11.30 ч. и от 13.30 до 16.00 ч.

понеделник, 15 октомври 2018 8:59 /
Начало:
понеделник, 15 октомври 2018 8:00
Край:
четвъртък, 18 октомври 2018 16:00
Място:
кабинет 1040
Подробности:

Студентските книжки за студентите които се обучават в редовна форма на обучение ОКС "Магистър", са вече в катедрата.

В периода 15 - 18 октомври може да получите книжките си в кабинет 1040 от 8.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.