Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" редовна форма на обучение ще се проведе в периода 11-13 март 2019 г.

сряда, 11 юли 2018 9:30 /
Начало:
понеделник, 11 март 2019 10:00
Край:
сряда, 13 март 2019 12:00
Място:
1039-А
Подробности:

Защита на дипломни работи /магистърски тези/ през м. март 2019г. за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение , ще се проведе както следва:

На 11 март 2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защитата на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор". С научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян

 

На 12 март 2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а , ще се проведе защитата на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. с научен ръководител: проф.д-р Стоян Стоянов

 

На 13 март 2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защитата на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" с научен ръководител: проф.д-р Емилия Миланова