Катедра "Счетоводство и анализ"

Избираеми дисциплини за трети семестър на студентите от ОКС "Магистър"; спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г.

вторник, 03 април 2018 9:54 /
Начало:
вторник, 10 април 2018 8:30
Край:
Място:
кабинет 1040
Подробности:

 

Уважаеми студенти  от 10 април 2018 г. може да подавате заявленията за избираемите дисциплини за 3-ти семестър,

/зимен/ на учебната 2018/2019 г. Заявленията може да получите в кабинет 1040.