Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" - редовно обучение уточнени дати за защита

понеделник, 12 март 2018 10:53 /
Начало:
понеделник, 09 юли 2018
Край:
Място:
Зала 1039-А
Подробности:

Срок за предаване в кабинет 1040 на магистърските тези - най-късно 25 юни 2018 г.

Защитите на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовно обучение - спец. "Счетоводство" и спец."Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ", ще се проведат в следния ред:

На 9.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала 1039 - А, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. с научен ръководител : проф.д-р Стоян Стоянов;

На 10.07.2018 г. от 9.00 ч. в зала 1039 - А, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян;

На 11.07.2018 г. от 9.00 ч. в зала 1039 - А, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. и спец. "Счетоводство със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" с научен ръководител проф.д-р Емилия Миланова

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document СЪОБЩЕНИЕ М.ЮЛИ.docx - 40 KB