Катедра "Счетоводство и анализ"

Дипломите ОКС "Магистър" са готови. Получаване от Отдел "Студенти -Магистър"

четвъртък, 19 октомври 2017 8:19 /
Начало:
понеделник, 23 октомври 2017
Край:
Място:
Отдел "Студенти-Магистър"
Подробности:

Уважаеми студенти. Дипломите за завършилите ОКС "Магистър" спец. "Счетоводство"

и спец. "Счетоводство" със специализации "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация

в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" са готови.

Може да ги получите от Отдел "Студенти-Магистър"