Катедра "Счетоводство и анализ"

Защити на магистърски тези спец. "Счетоводство" със срок на обучение 1.5

сряда, 12 юли 2017 15:56 /
Начало:
четвъртък, 13 юли 2017 9:00
Край:
Място:
1039-А
Подробности:

На 13 юли 2017 г. от 9.00 ч., в зала 1039-А, ще се проведе защита на магистърски тези на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение,

специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. с научни ръководители:

проф.д-р Снежана Башева

проф.д-р Даниела Фесчиян

проф.д-р Стоян Стоянов