Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези на завършилите спец. "Счетоводство със специализация "Стандартизация на счетоводството в публичния сектор"

сряда, 12 юли 2017 16:00 /
Начало:
петък, 14 юли 2017 9:00
Край:
Място:
1039-А
Подробности:

На 14 юли 2017 г. от 9.00 ч. в зала 1039 - А, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили "ОКС "Магистър"

редовно обучение специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" с

научен ръководител: проф.д-р Даниела Фесчиян