Катедра "Счетоводство и анализ"

Защитите на магистърските тези за завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение спец. "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ"

четвъртък, 23 март 2017 10:19 /
Начало:
вторник, 11 юли 2017 9:00
Край:
Място:
1039-А и 1039
Подробности:

В периода 11.07.2017 г. - 14.07.2017 г. ще се проведат защитите на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, специалност "Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. и всички специализации : "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"; "Счетоводство и бизнес анализ"

Всички защити ще се проведат от 9.00 ч. в зали 1039-А и 1039

Допълнително ще обявим точното разпределение.