Катедра "Счетоводство и анализ"

Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър"

четвъртък, 19 януари 2017 9:55 /
Начало:
петък, 20 януари 2017 8:00
Край:
Място:
каб.1040
Подробности:

На таблото пред кабинет 1040 - катедра "Счетоводство и анализ" са изложени избираемите дисциплини за втори /летен/ семестър на учебната 2016/2017 г. за спец. "Счетоводство" - ОКС "Магистър" редовно обучение  със срок на обучение 1 г. /два семестъра/ и  1.5 г. /три семестъра/ .