Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: петък, 02 април 2021 8:33

Студентите за нас

  

Уважаеми студенти,
Най-големият атестат за нашата работа е вашето мнение. Благодарим ви за доверието!

 

Благодарствено писмо от г-н Мартин Бранков

 

Уважаема професор Башева,

С настоящия имейл бих желал да Ви благодаря за коректното и професионално отношение. Впечатлен съм от Вашия подход и отдаденост към научната работа. 

Благодаря Ви за отделеното време и Ви желая много здраве и успехи.

 

С уважение Мартин Бранков

тел. +359 888 829 303;

e-mail: martin.br14@gmail.com

 

 Благодарствено писмо от г-ца Магдалена Станчева

Magdalena Stancheva <stancheva.maggie@gmail.com>
Сб 20.2.2021 г. 11:20
  •  schetov@unwe.bg
  •  проф. д-р Снежанка Башева
Здравейте,
Бих желала да изкажа впечатлението си от метода на обучение на проф. д-р Башева. Надявам се това да е правилният адрес, но ако това не е така - моля да препратите към правилния.
По време на лекциите беше очевидно желанието на проф. Башева да ни предаде материала по възможно най-лесния начин за възприемане - предоставени бяха материали, тя обясняваше теорията разбираемо с включване на примери, отговаряше на въпроси. Проверката на нашите знания по дисциплината също бяха изключително полезни за мен - разгледаните казуси, зададени от проф. Башева, според мен бяха удачен начин да се оценят познанията по предмета, а допълнителните въпроси надградиха моите знания по финансово счетоводство. 
Преподавателската професия изисква специални качества, които по моите лични наблюдения проф. Башева притежава - не само познания по дисциплината, но и метод на преподаване, комуникация със студентите и желание да ни научи да разсъждаваме над казуса, а не да търсим конкретен отговор в учебника.
Благодарна съм, че именно проф. Башева ни води лекциите и се надявам повече преподаватели да имат нейното отношение към преподаването и студентите.
С ужавание,
Магдалена Станчева

 

Благодарствено писмо от г-жа Татяна Грозева

Благодарствено писмо от г-н Георги Стоянов