Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: сряда, 27 февруари 2019 13:53

Благодарствено писмо

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО!

Проф. д-р Снежана Александрова Башева

Катедра "Счетоводство и анализ"

Финансово-счетоводен факултет

 

Искам да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, професионализъм и отдаденост, с които работех през двете години на обучение.

 

Пожелавам Ви, много успехи занапред!

 С уважение:

Татяна Гроздева - Магистър спец. "Счетоводство и контрол"

дистанционно обучение 4 семестър