Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 22 май 2017 13:50

Новини

 

2017

COMMERCIAL AWARENESS SESSION ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФСФ

Дата: 16.05.2017

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието бяха BDO, Grant Thornton и Moore Stephens.

В голямата конферентна зала

Срещата бе открита от гл. ас. д-р Михаил Мусовкоординатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant Thornton България.

Гл. ас. д-р Михаил Мусов и Йоанна Сзичовска

В кратка презентация Йоанна Сзичовска разясни разликата между счетоводител и дипломиран експерт-счетоводител и очерта по-големите възможности за работа на международно ниво, които предоставя квалификацията на ICAEW. Тя изтъкна, че УНСС е сред най-успешните партньори на Института по програмата „Партньор в обучението“ (Partners in Learning), с международно признат профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол.  

Студентите

Сзичовска уточни, че в това издание на състезанието освен отборно ще бъде предоставена възможност и за индивидуално представяне на участниците.

Участници в състезанието

В отбори от по шест души студентите имаха за задача да анализират конкретен бизнес-казус, както и да отговорят на въпроси, предназначени за развиване на бизнес умения. След това участниците презентираха своите изводи и решения пред другите отбори и имаха възможност за рефлексия върху представянето на другите.

 

ПРЕДСТОЯЩО: ICAEW JOINT AWARENESS SESSION 

Дата: 02.05.2017

Финансово-счетоводният факултет съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) организират Commercial Awareness Session за студенти на УНСС!

В отбори от по шест души студентите ще имат за задача да анализират конкретен бизнес-казус, както и да отговарят на редица въпроси, предназначени да развият техните бизнес-умения. В края те ще презентират своите изводи пред другите отбори и ще имат възможност за рефлексия върху презентацията на останалите.

Партньори на събитието: BDO, Grant Thornton и Moore Stephens

Броят на участниците е ограничен до 36 души. За регистрация – свържете се с гл.ас. д-р Михаил Мусов на e-mail mihailmusov@abv.bg не по-късно от 02.05.2017 г. 

accountancy_5d952_Pokana.png 

accountancy_5d952_Poster.png

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ПО ПОВОД АКРЕДИТАЦИЯТА НА ФСФ ОТ ICAEW ПАРТНЬОРИ НА ICAEW 

Дата: 24.04.2017

Георги Стоянов - възпитаник на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, изпрати благодарствено писмо до Ректора на университета - проф. д.ик.н. Стати Статев, и до Декана на ФСФ - проф. д-р Снежана Башева, за положените усилия по акредитирането на модулите от първото сертификационно ниво на ICAEW ACA qualification. В писмото се казва, че пова постижение "дава възможност на нас, завършилите възпитаници на УНСС, както и на настоящите студенти, да станат част от международната общност на ICAEW и да придобият квалификация на ACA, която е еталон за високи познания и морални устои в сферата на счетоводството и одита". 


НАШИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е СРЕД НАЙ-УСПЕШНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ICAEW 

Дата: 27.03.2017

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) изготви и публикува специално проучване, според което УНСС е един от най-успешните партньори на Института по програмата „Партньор в обучението“ (Partners in Learning). Целта на проучването е да промотира програмата сред други висши училища по света. В него нашият университет е определен като „едно от най-утвърдените висши училища в Европа, което има отлични традиции в предоставянето на образователни услуги на световно ниво. С над 20 000 студенти и над 500 преподаватели, УНСС е добре известен със своя образователен опит и често е наричан от работодателите „Българският Харвард“.

Проучването е изготвено с участието на гл.ас. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ и координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW. Публикувано е на официалната страница на Института - виж тук.

УНСС е партньор на ICAEW по програмата “Partner in Learning” от края на 2014 г. Партньорството бе постигнато в рамките на проект НИД НИ 1–1/2013, целящ постигането на международно признат профил на обучението във Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Проектът бе иницииран от декана факултета проф. д-р Снежана Башева и ръководен от доц. д-р Румяна Пожаревска. Голям принос за неговата реализация имаха: доц. д-р Силвия Трифонова, гл.ас. д-р Христо Маврудиев, гл.ас. д-р Тома Дончев, докторант Николай Кацарски и ст.пр. Калина Братанова. В рамките на проекта ICAEW акредитира обучението в бакалавърските програми на Финансово-счетоводния факултет като призна на студентите на факултета шест от общо петнадесетте изпита за международно признатата професионална квалификация на ICAEW (ACA qualification). С това университетът ни стана един от малкото в света, предлагащи най-релевантното на съвременните изисквания образование по счетоводство, финанси и финансов контрол. Актуална информация относно признаването на изпити можете да откриете тук

От следващата учебна година УНСС планира стартирането на нова магистърска програма по финанси и счетоводство на английски език, която да надгради постигнатия успех. Предвижда се признаването на други два изпита от квалификацията на ICAEW (ACA qualification), което ще бъде обявено своевременно.

 

 

2016

УНСС ПРЕДСТАВИ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Дата: 11.11.2016

 

Източник: БНТ

Нова възможност за кариерно развитие се открива пред студентите в сферата на счетоводството, финансите и финансовия контрол. Университетът за национално и световно стопанство представи проект за тристранно сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс и българските им колеги от ИДЕС. Като част от него партньорите разработват съвместна магистърска програма, която УНСС да предлага от следващата година. За нея разказва Петър Георгиев.

Идеята на програмата е студентите да черпят опит директно от водещи счетоводители, одитори и финансисти. Освен това, още в университета те ще могат да покрият голяма част от изпитите, които двата института изискват за придобиване на експертна квалификация. По този начин кандидатите не само ще се обучават по-бързо, но ще получат по-добра възможност за работа на международния пазар.

Проф. Стати Статев - ректор на Университета за национално и световно стопанство: "Направеното с ИДЕС по признаване на курсовете от нашите магистърски програми в програмата на ИДЕС сега го пренасяме и от двустранно сътрудничеството става тристранно и международно".

Мартин Мануци - директор по европейските въпроси на ICAEW:"Магистратурата ще се фокусира върху създаването на правилните професионалисти с правилните знания, умения и опит. По този начин ще ускорим развитието на българския пазар и ще увеличим обществения интерес към този сектор в България".

Мартин Мануци - директор по европейските въпроси на ICAEW:"Като работодатели ние търсим умни и амбициозни студенти, които се готвят за вълнуваща кариера в различни аспекти на счетоводството и финансите".

Партньорите искат да постигнат най-добрия баланс между теоретично и практическо обучение. Затова планират стажантски програми, както и лекции, водени от експерти от двата института. Според тях тази стратегия за кариерно развитие ще бъде пример за други български университети.

Бойко Костов - председател на ИДЕС: "Очакваме от тази магистърска програма да бъде на едно качествено ниво, по-високо от обичайното образование в магистърските програми".

Целият репортаж можете да гледате тук.

 

УНСС, ICAEW И ИДЕС ОБЯВИХА СЪВМЕСТНА АКРЕДИТИРАНА ПРОГРАМА

Дата: 11.11.2016 

На 27 октомври в резиденцията на британския посланик в София, Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) официално обявиха своята Съвместна акредитирана програма. Тя официализира и надгражда дългогодишното сътрудничество между УНСС, ИДЕС и ICAEW. Организациите партньори обединяват усилия, експертиза и опит и сближават в максимална степен квалификационните си изисквания, запазвайки самостоятелността на своите отделни квалификации. Посредством постигнатото споразумение за признаване на изпити, студентите на УНСС ще имат нови възможности за развитие на своите знания и умения, както и за по-добро професионално развитие като продължат обучението си в квалификацията „Дипломиран експерт-счетоводител“ (ACA qualification) на ICAEW и/или за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към ИДЕС. В рамките на това сътрудничество, УНСС открива нова магистърска програма „Счетоводство, финанси и финансов контрол“, в която съдържанието и оценяването по определени дисциплини са базирани на изискванията на ICAEW.

Ректорът на УНСС – проф. д.ик.н. Стати Статев, заяви по време на официалното събитие, че тази тристранна инициатива ще утвърди международно признатия профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол. Той увери присъстващите, че от страна на университета ще бъде направено всичко необходимо, за да може приемът по новата акредитирана магистърска програма да стартира от следващата академична година.

Проф. д.ик.н. Стати Статев

В първата част на събитието бяха представени множеството предимства на Съвместната акредитирана програма. Деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева  открои добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото, като цяло. Общите цели на акредитираната програма бяха представени в детайли от д-р Мартин Мануци – регионален директор на ICAEW за Европа, Валя Йорданова – зам. председател на ИДЕС, и гл.ас. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС.
Д-р Мартин Мануци

 Г-жа Валя Йорданова

Напомнено бе, че сътрудничеството между тези три организации вече доведе до значително сближаване на отделни учебни програми и до признаването на определени изпити, което е от непосредствена полза за студентите и техните работодатели. По време на следването си в ОКС „Бакалавър“ в специалностите „Счетоводство“, „Финанси“ и „Финансов контрол“ студентите полагат всички изпити, необходими за допускане до финалните писмени изпити пред ИДЕС за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител. Успоредно с това, студентите от тези специалности полагат и първите шест изпита от ACA квалификацията на ICAEW. В рамките на Съвместната акредитирана програма ICAEW ще предостави експертна помощ при разработването на учебните програми и методите за оценяване за новата магистърска програма на УНСС, както и за финалните изпити, провеждани пред ИДЕС. Очаква се признаването и на допълнителни изпити, което ще бъде обявено своевременно. Работният процес ще бъде под ръководството на д-р Дейвид Брукфийлд – главен модератор на ACA квалификацията на ICAEW.

В допълнение, отбелязано бе, че Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори също подкрепя Съвместната акредитирана програма предвид очакваните ползи за квалификацията на регистрираните одитори в България. Акцент бе поставен и върху ползите от интегрирането на международни добри практики, както и от преодоляването на дублиращите се елементи в образователния процес.

По време на събитието. На първия ред (отляво надясно):
проф. д-р Снежана Башева, проф. д.ик.н. Стати Статев и г-н Бойко Костов.
На втория ред в средата: проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС

Втората част на събитието премина под формата на семинар-дискусия на тема „Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм“. Дискутирани бяха най-важните компетенции и ценности, от които младите специалисти се нуждаят с оглед променящата се бизнес среда и развитието на съвременните технологии. Господин Цветан Цветков – председател на Сметната палата, и г-жа Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт за България, представиха гледните точки съответно на публичния сектор и на бизнеса.

Д-р Мартин Мануци, г-н Цветан Цветков, гл.ас. д-р Михаил Мусов,
г-жа Силвия Пенева и г-жа Валя Йорданова (отляво надясно)

Господин Бойко Костов – председател на ИДЕС, изрази силна подкрепа за инициативата, като отбеляза, че професионалните организации не трябва единствено да имат високи изисквания към знанията и уменията на студентите, но и да се включат активно в подготовката на бъдещите професионалисти още по време на тяхното академично следване. Очаква се Съвместната акредитирана програма да повиши капацитета на ИДЕС в тази насока.
Г-н Бойко Костов

В поздравителен адрес, г-жа Сара Райли – заместник-посланик на Великобритания, изрази подкрепата на Британското посолство за това иновативно партньорство, отбелязвайки неговото ключово значение за обществото, както и за бизнеса и публичния сектор.

Д-р Мануци, проф. д-р Башева и г-н Костов (отляво надясно)
 

Презентация на Съвместната акредитирана програма

За допълнителна информация относно Съвместната акредитирана програма и съответните квалификации, можете да се свържете с:  проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил проф. на УНСС – ssrisodit@abv.bg или гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.

 

ИДЕС Е ПАРТНЬОР С УНСС И ИНСТИТУТА НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ НА АНГЛИЯ И УЕЛС (ICAEW) В СЪВМЕСТНА АКРЕДИТИРАНА ПРОГРАМА

Дата: 01.11.2016 

Източник: БТА

На 27.10.2016 г. в Резиденцията на британския посланик в София, УНСС, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) представиха своя нов общ проект по създаване на съвместна акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол.

В първата част на събитието акцентът беше върху предимствата на проекта. Тя беше открита от декана на Финансово-счетоводния факултет - проф. д-р Снежана Башева, която акцентира върху добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото като цяло. Общите цели на акредитираната програма и очакваните ползи от нея бяха представени в детайли от д-р Мартин Мануци - регионален директор на ICAEW за Европа, г-жа Валя Йорданова - зам.-председател на ИДЕС, и гл.ас. д-р Михаил Мусов - научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС.

Втората част на събитието премина под формата на семинар на тема: "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм". Дискутирани бяха най-важните компетенции и ценности, от които младите специалисти се нуждаят с оглед променящата се бизнес среда и развитието на съвременните технологии. В нея г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата и г-жа Силвия Пенева - управляващ съдружник на Делойт за България представиха гледните точки, съответно на публичния сектор и на бизнеса. 

В края на срещата председателят на ИДЕС - г-н Бойко Костов подкрепи проекта с думите, че професионалните организации не трябва единствено да имат високи изисквания към знанията и уменията на студентите, но и да се включат активно в подготовката на бъдещите професионалисти още по време на тяхното академично следване. Пълна подкрепа за тристранната инициатива беше изказана и в поздравителния адрес от името на посланика на Великобритания - Н.Пр. Ема Хопкинс. Ректорът на УНСС - проф. д. ик. н. Стати Статев закри срещата като заяви, че този общ проект утвърждава международно признатия профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол и увери присъстващите, че от страна на университета ще бъде направено всичко необходимо, за да може приемът по новата акредитирана магистърска програма да стартира от следващата академична година. 

Успех на инициативата пожела г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес. 

Публикацията можете да видите тук.

 

СЕМИНАР НА ТЕМА "БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И БЪДЕЩИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ"

Дата: 27.10.2016 

Източник: Британско посолство - София 

Днес в британската резиденция се проведе семинар на тема "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм". Заместник-посланик Сара Райли подкрепи стартирането на съвместната програма за акредитация на УНСС, ICAEW и ИДЕС. Работейки заедно и съчетавайки национални и международни компоненти за образование и обучение, програмата ще предложи нови възможности на българския пазар за професионалисти, които влизат в счетоводството, одита и по-широки бизнес и финансови сфери. Програмата ще добави не само една диплома, но също и път за професионална квалификация от ICAEW и ИДЕС. Великобритания е лидер в сектора на професионалните услуги, а Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW) е признат в целия свят с повече от 146,000 членове.

Today, the ‘Future Professionals and Future Professionalism’ seminar was hosted at the British Residence in Sofia. DHM Sarah Riley supported the launch of the joint UNWE, ICAEW and IDES accreditation programme. By working together to combine national and international education and training components, the programme will offer new opportunities in the Bulgarian market for professionals entering the accountancy, audit and wider business and finance spheres. The programme will add not only a degree, but also a route to professional qualifications from ICAEW and IDES. Britain is a leader in the Professional services sector and ICAEW is acknowledged worldwide with more than 146,000 members.

Публикацията можете да видите тук.


 

РЕКТОРЪТ ПОЛУЧИ ОТ ICAEW БЛАГОДАРНОСТ И УВЕРЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дата: 15.07.2016 

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи писмо от г-н Мартин Мануци, директор по европейските въпроси на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW). На 28 юни т.г. двамата обсъдиха нова съвместна магистратура, която да дава на дипломантите „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Тогава Мануци изнесе лекция пред академичната общност на тема „Бъдещето на счетоводната професия“.

Проф. Статев (вляво) и г-н Мануци

В писмото си до ректора той благодари за изключително конструктивната среща и потвърждава още веднъж силната ангажираност на ICAEW към стратегията за партньорство, която ще даде възможност на студентите от УНСС да получат професионална квалификация от трите институции. Вярвам, че моделът ще привлече международното внимание и ще повиши авторитета и репутацията на трите стратегически партньори, посочва г-н Мануци.

    

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА "БЪДЕЩЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ"

Дата: 28.06.2016 

Мартин Мануци, регионален директор за Европа на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW), изнесе в университета публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“. На събитието в малката конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), гл.ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, преподаватели и гости.

Проф. Снежана Башева, Бойко Костов, проф. Стати Статев, Мартин Мануци,    
д-р Михаил Мусов, доц. Силвия Трифонова 
(отляво надясно)

Проф. Статев  оповести, че при предварителната си среща с Мартин Мануци, с участието на представители на УНСС и ИДЕС, е обсъдено създаването на нова съвместна магистратура. Завършващите програмата магистри ще получават „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Ректорът уточни, че разговорите по ключовите въпроси на новата специалност продължават и резултатите ще бъдат оповестени през октомври.

В малката конферентна зала

Ректорът на университета проф. Статев връчи на Мартин Мануци възпоменателен медал „Проф.  Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ (на снимката долу).

Гост-лекторът благодари на университетското ръководство за поканата, отличието и възможността за откриването на новата магистърска програма. Той подчерта също, че независимо от т.нар. Брекзит Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс ще продължи да изпълнява ангажиментите и договореностите към всички членове на организацията, студенти, партньори, институции и професионални организации в Европейския съюз.

По време на публичната лекция

В презентацията си Мануци се спря на ролята на професията на счетоводителя в исторически план. Той цитира професора по история и счетоводство Якоб Сол, по думите на когото историята на публичните финанси и счетоводство могат да се разглеждат като начин за инвестиране във възхода и падението на нациите. Основните счетоводни инструменти  формират основата на модерния капитализъм и държавата, посочи лекторът.

Лекторът

Според Мартин Мануци в съвременния свят е необходима по-дългосрочна отчетност и доверие между поколенията, както и прозрачност на информацията за публичните финанси и счетоводството, защото именно публичните финанси са предпоставка за дългосрочен икономически растеж. В тази връзка той разгледа различните начини на водене на счетоводство в отделните държави.

Участници в срещата

Мануци изложи и анализа на ICAEW по т.нар. зелен бюджет, очерта ползите от финансовата отчетност и коментира икономическия успех. Лекторът се спря и на създаването на масиви от данни, техните възможности, рискове и правилното им използване, като изтъкна, че в тях е и бъдещето на счетоводната професия.

Мартин Мануци е регионален директор за Европа на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс. Това е най-голямата професионална организация, подкрепяща над 140 хил. експерт-счетоводители в целия свят. ICAEW е сред основателите на Световния алианс на счетоводителите, който представлява над 785 хиляди професионалисти в бранша от повече от 165 страни по света.

За ICAEW от 2013  г. Мануци води поредица от дискусии на тема „Устойчивост на публичните финанси – перспективи на ЕС“ с цел усъвършенстване на политиката на ЕС за финансово управление и отчетност на публичния сектор. Той председателства и Стратегическия форум за счетоводната професия (APSF) - една инициатива на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс  за насърчаване на активното стратегическо планиране и иновациите сред професионалните счетоводни органи.

 

ПОРЕДНО ВИСОКО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ

Дата: 18.05.2016 

Деканът на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) проф. д-р Снежана Башева връчи на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев официалната документация на акредитацията за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” - ICAEW CFAB qualification (на снимката долу).

Проф. Статев и проф. Башева

Това е поредното високо международно признание за високото качество на обучение във факултета.

Ръководството на ФСФ инициира през 2013 г. университетски проект съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол. Стратегическата цел на проекта  беше да бъдат  признати от  най-голямата световна професионална организация  положените  по време на следването от студентите на ФСФ  изпити   при  кандидатстване за придобиване на международно признатата квалификация  „дипломиран експерт-счетоводител”.

През октомври 2014 г. ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев подписа рамково споразумение “Partner in learning” между   УНСС и Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). С това нашият университет стана един от  международните партньори за обучение  на ICAEW в света (общо 21 извън партньорите от Великобритания).

През  ноември 2015 г. ICAEW призна (акредитира) 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification): „Сигурност“ (“Assurance”), „Управленска информация“ (“Management information”), „Право“ (“Law”), „Бизнес и финанси“ (“Business and Finance”), „Принципи на данъчно облагане“ (“Principles of taxation”) и „Счетоводство“ (“Accounting”).

Ректорът с ръководството
на Финансово-счетоводния факултет

Високото качество на предлаганото обучение позволи  на  ФСФ да бъде акредитиран освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  и за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” (ICAEW CFAB qualification).  Преди броени дни беше получена и акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). за 2016 г.

 

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ICAEW И БИЗНЕС ИГРА СЪС СТУДЕНТИ

Дата: 06.04.2016 

Лекция-презентация на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и бизнес игра със студенти бяха организирани от Финансово-счетоводния факултет и Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет, осъществяващ дейността си под патронажа на катедра „Счетоводство и анализ“. Лектори бяха Джъстин Уест, ръководител на отдел „Нови бизнес възможности“ на ICAEW, и Джейн Скот, маркетингов експерт по подбор на студенти на ICAEW.

При откриването на срещата в голямата конферентна зала

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс е най-голямата професионална организация на счетоводителите в Европа, изтъкна доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет. Тя посочи, че през последните три години по проект "Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)" факултетът е осъществил научна програма по изискванията за признаване на квалификационната степен на ICAEW в дванадесетте модула, шест от които вече са „покрити“. Не са много университетите в света с подобна акредитация, те са само в 20 страни, отбеляза доц. Пожаревска.

Джъстин Уест

Джейн Скот

Институтът е основан е през 1880 г., има над 140 хил. членове и стремежът му е да бъде признат за водеща световна организация в областта на счетоводството и финансите, посочиха в презентациите си представителите на ICAEW. Джъстин Уест и Джейн Скот очертаха най-същественото в дейността на професионална организация на счетоводителите в Европа. Те конкретизираха, че обучението и придобиването на квалификациите на ICAEW е организирано на три нива - „Сертификати“, „Професионално“ и „Ниво за напреднали“ и коментираха структурата на модулите, включени в квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител”.

Отборите са готови за започване на бизнес играта

Студенти от IV курс и магистри на Финансово-счетоводния факултет, групирани в отбори по 5 души, се включиха в бизнес играта. Под формата на финансов казус участниците с много добри познания по счетоводство и финанси и с добро владеене на английски език имаха възможност да приложат наученото в своеобразен изпит.

 

 

 

2015

НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИ В СВЕТА ПРИЗНАВА ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФСФ 

Дата: 19.11.2015

Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

В международен план има две професионални организации, които подготвят квалифицирани експерт счетоводители и държат 100 % от пазара на тяхната подготовка - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)/ и Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Във връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет за периода 2011-2015 г., утвърдени от Ректора проф. Статев, ФСФ при УНСС разработи проект през последните три години  заедно с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) за признаване на изпити за студентите, дипломирали се във ФСФ при УНСС. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW) е най-голямата професионална организация на счетоводители в Европа. Основан е през 1880 г. и има над 144 000 членове.  Обучението и придобиването на квалификациите на ICAEW е организирано на три нива („Сертификати“, „Професионално“ и  „Ниво за напреднали“) с общо 15 модула.

Структура на модулите, включени в квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW ACA qualification)

Източник: ICAEW, 2013. “Times are changing…
Your Guide to the Latest Evolution of the ACA”, p. 14.
(Available at: 
http://www.icaew.com)

Към м. ноември 2015 г. ICAEW призна 100% шестте модула от първо сертификационно ниво за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification): “Сигурност” (“Assurance”), «Управленска информация» (“Management information”), «Право» (“Law”), «Бизнес и финанси» (“Business and Finance”), «Принципи на данъчно облагане» (“Principles of taxation”) и «Счетоводство» (“Accounting”).  Освен за квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” (ICAEW ACA qualification)  пет от защитените модули (без този по счетоводство) са приложими и за самостоятелната квалификация по „финанси, счетоводство и бизнес” (ICAEW CFAB qualification). Тя е предназначена за тези студенти, които желаят да продължат своето професионално развитие в областта на финансите, счетоводството и бизнеса, но нямат изявен интерес към одиторската професия. За тази квалификация ICAEW изисква задължителното полагане на изпита по модул „Счетоводство”.

В приложената  Акредитационна  форма на  Institute  of  Chartered  Accountants  in  England  and  Wales за 2015 г. са посочени модулите и изпитите (учебните програми), които студентите трябва да положат, за да им бъдат признати изпитите от ICAEW.

Модули от квалификациите на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) с признати изпити, положени по време на образованието в ОКС „Бакалавър” на специалностите във Финансово-счетоводния факултет при УНСС

  

 

2014

ЛЕКЦИЯ НА ICAEW И БИЗНЕС ИГРА СЪС СТУДЕНТИ 

Дата: 11.11.2014

Лекция-презентазия на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и бизнес игра със студенти бяха организирани от Финансово-счетоводния факултет и ICAEW. Събитието бе осъществено от екипа по университетски проект № НИД НИ 1–1/2013 г. на тема: „Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)“.

Проф. Веселка Павлова приветства участниците в
събитието. Вляво от нея: представителите на 
ICAEW 
Шон Робъртсън и Джъстин Уест,
вдясно: проф. д-р Снежана Башева и
доц. д-р Силвия Трифонова

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към участниците поднесе проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални казуси, което ще е полезно за бъдещата им практическа дейност, посочи проф. Павлова. Вземете опит от английските преподаватели и търсете мястото, където той ще бъде приложен най-добре, обърна се тя към студентите в залата.

ICAEW е най-голямата професионална организация на счетоводителите в Европа. Основан е през 1880 г., има над 140 хил. членове и стремежът му е да бъде признат за водеща световна организация в областта на счетоводството и финансите, изтъкна проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Тя посочи, че по проект № НИД НИ 1–1/2013 г "Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)" с ръководител доц. д-р Румяна  Пожаревска се работи от две години. Проектът цели сближаването на научната програма на факултета с темите, които покриват изискванията за признаване на квалификационната степен на ICAEW в 12-те модула, 6 от които вече са „покрити“.

Шон Робъртсън и Джъстин Уест (вляво)

В презентацията си представителите на ICAEW Шон Робъртсън и Джъстин Уест очертаха основната дейност на професионална организация на счетоводителите в Европа.

Студенти от 4 курс и магистри на Финансово-счетоводния факултет, групирани в отбори по 5-6 души, се включиха в бизнес играта. Под формата на финансов казус участниците с добри познания по счетоводство и финанси имаха възможност да приложат наученото в действие.

Отборите в действие

Решаване на сложен казус