Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 05 април 2021 16:06

Учебна практика

Специалност "Счетоводство", 
редовна форма на обучение

Указания
за провеждане на учебната практика на студентите от спец. "Счетоводство"

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика
за студентите от спец." Счетоводство"
.

Уважаеми студенти,

Ръководителите на учебната практика, съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“,

Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика:

  1. Студентите, провели учебната практика и имащи готовност да се явят на изпита „Защита на учебна практика“, сканират документите, изготвени съгласно Указанията за провеждане на учебна практика[1] за студентите от специалност „Счетоводство“.
  2. Всеки студент изпраща индивидуално сканираните документи на електронната поща на преподавателите-ръководители на учебната практика в .pdf формат, в срокове определени в настоящото писмо. Наименованието на файла задължително трябва да съдържа името на студента и факултетен номер.
  3. Провеждане на онлайн събеседване с ръководителите на учебната практика чрез използване на приложението Microsoft Teams, при спазване на следния график:
  4. Студентите изпращат сканираните документи по т.1 и 2 на имейлите на ръководителите учебна практика както следва:

-         на email: nikolina.nikolova@unwe.bgв деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група: 1085 - 17.04.2021 г. /събота/ от 9.00 до 11.00ч. онлайн

група 1086  - 17.04.2021 г. /събота/ от 11.30 до 13.30 ч. онлайн

група 1088 - 18.04.2021 г. /неделя/ от 9.00 до 11.00 ч. онлайн

 

-           на email: kkavaldjieva@unwe.bg - в деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група.

1085 - 17.04.2021 г. /събота/ от 9.00 до 11.00ч. онлайн

група 1087  - 17.04.2021 г. /събота/ от 11.30 до 13.30 ч. онлайн

група 1089 - 18.04.2021 г. /неделя/ от 9.00 до 11.00 ч. онлайн

5. Посочените дати нямат задължителен характер. Студентите, които нямат готовност за предварителна защита, ще могат да се явят на официално обявените дати за провеждане на изпита.

  

С уважение,

Гл. ас. д-р Н.Николова

Гл. ас. д-р К. Кавалджиева


Специалност "Счетоводство и контрол", 

дистанционна форма на обучение

Указания за провеждане на учебната практика
за студентите от спец. "Счетоводство и контрол"

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика
за студентите от спец. "Счетоводство и контрол"