Катедра "Счетоводство и анализ"

Наши студенти участваха в JUNIOR IR CLASS 2020

вторник, 05 януари 2021 13:02

В изпълнение на Меморандума за сътрудничество между Финансово-счетоводния факултет и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) студенти от УНСС участваха във втория в България обучителен курс за придобиване на знания по професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовите пазари.

Партньори на АДВИБ по организиране на събитието бяха УНСС, ПФБК, Асоциацията на индустриалния капитал, Националната комисия по корпоративно управление,  Монбат АД, Софарма АД, Стара Планина Холд АД, Трейс Груп Холд АД и Топливо АД.

След една седмица интензивно обучение в JUNIOR IR CLASS 2020 и успешно положен изпит, АДВИБ има сертифицирани нови 10 попълнения в редиците на професионалистите по връзки с инвеститорите. Участниците, успешно завършили курса, присъстваха на церемонията по връчване на Годишните награди по връзки с инвеститорите.

Лектори в програмата бяха юристи с дългогодишен опит в областта на регулацията на капиталовите пазари, икономисти и експерти в областта на корпоративното управление, разкриването на информация и корпоративните комуникации. В обучението взе участие и доц. д-р Атанаска Филипова -Сланчева, преподавател във ФСФ, координатор по меморандума за сътрудничество между УНСС и АДВИБ.

Даниела Пеева, председател на АДВИБ, изрази своята благодарност към партньорите и се обърна към участниците с думите: „Вярваме, че сме успели да запалим във всеки един от обучаващите се любов към професията „Връзки с инвеститорите“ и капиталовия пазар. Всеки един от участниците ще бъде посланик на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в своето учебно завадение, в компанията, в която работи, в своето семейство“.

За разпространение на информация за събитието сред студентите на УНСС помогнаха катедрите на ФСФ и Междууниверситетският център за развитие на кариерата.

Галерия снимки от Наши студенти участваха в JUNIOR IR CLASS 2020  ...