Катедра "Счетоводство и анализ"

На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство и контрол", ОКС "Бакалавър", дистанционна форма на обучение

петък, 18 декември 2020 8:41

На 14.12.2020, в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на тема: Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС Бакалавър, дистанционна форма на обучение. Кръглата маса е научна проява по проект № НИД НП-4/2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска. В научната проява взеха участие 27 души онлайн и пет души присъствено. Освен представители на катедрите „Счетоводство и анализ“ и „Финансов контрол“, в кръглата маса участваха и представители на СА „Д. Ценов“ – Свищов, ИУ –  „Варна“ и City University of New York. Пленарни доклади, съгласно предварително обявената прграма изнесоха: проф. д-р Даниела Фесчиян – заместник ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Теодора Рупска, проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – ръководител на катедра „Финансов контрол“,доц. д-р Росен Петков – преподавател в City University of New York, гл. ас. д-р Борислав Боянов. 

 

 

Галерия снимки от На 14.12.2020 г., в Голяма конферентна зала и онлайн се проведе кръгла маса на т ...