Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят занятия в ОКС "магистър" - редовно обучение за уч. 2020/2021 г. зимен семестър

понеделник, 14 септември 2020 9:25

 

Уважаеми преподаватели,

Преподавателите, които имат лекции в ОКС "магистър" - редовно обучение следва да имат предвид, че първите 2 /два/ месеца  или 2/3 от лекционния курс провеждането на занятията ще бъдат ПРИСЪСТВЕНО. Последният месец от семестъра или 1/3 от лекционния курс ще се провеждат онлайн . За откриването на бутон "Teams" следва да уведомите катедрата. В тази връзка всеки един преподавател следва да изготви график на занятията, който да се  представи на Научния секретар на катедра "Счетоводтво и анализ" до края на месец септември.

Галерия снимки от На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" които водят  ...