Катедра "Счетоводство и анализ"

Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС

събота, 07 декември 2019 9:18

„Бъдещето на одиторската професия“ беше темата на публичната лекция, която г-н Иван Андонов, съдружник и ръководител на направление „Одит“ в KPMG в България, изнесе пред студентите на УНСС. Гостът беше представен от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите.

Проф. д-р Снежана Башева

Гост-лекторът очерта технологичните тенденции в глобален мащаб, които обуславят коренни промени в начина, по който се провежда одитът, налагат преосмисляне на „стойността на одита“ за всички заинтересовани лица и водят до необходимостта от развитието на нови и различни умения. За младите хора, които са се насочили към одита като своя професия, ще бъде важно не само да притежават специализирани познания по счетоводство и одит, но и да усвояват „уменията на бъдещето“ като усет към бизнеса, използване на информационни технологии, комуникационни умения, емоционална интелигентност и професионален скептицизъм. „Фокусирайте се не върху тези сфери, в които е лесно да се започне работа, а върху онези, в които няма да има кой да ви измести в дългосрочен план“, завърши словото си г-н Андонов.

Г-н Иван Андонов

Снежанка Славова, докторант в катедра „Финансов контрол“ на УНСС и асистент в одиторския екип на KPMG, сподели със студентите, на които им предстоят важни решения за тяхното кариерно развитие, защо е избрала одита като свое поприще и защо точно KPMG. Докторант Славова изтъкна възможностите за продължаващо професионално обучение, предоставяни от компанията, както и работата в глобална среда, с достъп до международни ресурси и познание.

Докторант Снежанка Славова

Господин Иван Андонов, доц. д-р Михаил Мусов и докторант Снежанка
Славова (от ляво надясно)


Събитието се организира в рамките на договора за сътрудничество между УНСС и KPMG България, с координатор доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“. KPMG в България (kpmg.com/bg) е създадена през 1992 г., като в момента обхваща 300 служители в два офиса в София и Варна, които предоставят одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на местни и глобални клиенти в цялата гама от сектори на икономиката.

Галерия снимки от Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС ...