Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 14 октомври 2019 10:00

Международно акредитирани специалности в ОКС "Магистър"

 

Магистърска специалност
"Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език"

Признати 8 изпита от ACCA qualification

 

     

Признати 5 изпита от ICAEW qualifications 

Източник: https://apps.icaew.com/cpldirectory/

 

Върнете се обратно в "Международни акредитации".