Катедра "Счетоводство и анализ"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
След семинара „Open the Door to Your Career”:  сътрудничеството между УНСС и ICAEW  осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома

След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома

9.11.2017 г. 09:18:06 ч.

Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА

Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА

25.10.2017 г. 09:42:15 ч.

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“

21.6.2017 г. 11:20:17 ч.

Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения"

Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения"

15.6.2017 г. 15:45:53 ч.

Започна курсът "Forensic Accounting" с лектор Prof. David Austill, Union University, Jackson, Tennessee, USA

Започна курсът "Forensic Accounting" с лектор Prof. David Austill, Union University, Jackson, Tennessee, USA

22.5.2017 г. 09:45:38 ч.

Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“

Първа международна научно-практическа конференция на тема „Дигитални измами и киберсигурност“

17.5.2017 г. 13:47:19 ч.

Commercial Awareness Session за студенти на УНСС

Commercial Awareness Session за студенти на УНСС

17.5.2017 г. 11:47:54 ч.

Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС

Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС

17.5.2017 г. 11:40:19 ч.

Благодарствено писмо по повод акредитацията на ФСФ от ICAEW

Благодарствено писмо по повод акредитацията на ФСФ от ICAEW

2.5.2017 г. 08:11:58 ч.

Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС

Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС

26.4.2017 г. 09:05:01 ч.