Катедра "Счетоводство и анализ"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев

С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев

18.5.2018 г. 09:33:45 ч.

Employability Skills Workshop за студенти на УНСС

Employability Skills Workshop за студенти на УНСС

18.5.2018 г. 09:17:29 ч.

Огромен интерес на студентите към False Assurance

Огромен интерес на студентите към False Assurance

26.3.2018 г. 18:43:07 ч.

УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти

УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти

26.3.2018 г. 18:41:03 ч.

Майсторски клас по счетоводство

Майсторски клас по счетоводство

16.2.2018 г. 15:00:00 ч.

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ

9.11.2017 г. 09:30:53 ч.

След семинара „Open the Door to Your Career”:  сътрудничеството между УНСС и ICAEW  осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома

След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома

9.11.2017 г. 09:18:06 ч.

Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА

Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА

25.10.2017 г. 09:42:15 ч.

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“

Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор- 2017“

21.6.2017 г. 11:20:17 ч.

Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения"

Стартира изпълнението на проект BG05М2ОЗ001-2.009-0012 "Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения"

15.6.2017 г. 15:45:53 ч.