Катедра "Счетоводство и анализ"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc

Дeканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф. д-р Румяна Пожаревска участваха с пленарен доклад в конференция на Университета в Болоня, Италия

10.4.2019 г. 15:48:46 ч.

24 часа: УНСС отбеляза 100 г. катедра “Счетоводство”

21.2.2020 г. 17:35:31 ч.

Accounting Career Speed Dating за студенти и докторанти на УНСС

6.3.2020 г. 14:18:04 ч.

CIMA препотвърди нашата международна акредитация

18.11.2020 г. 20:18:59 ч.

Commercial Awareness Session за студенти на УНСС

17.5.2017 г. 11:47:54 ч.

Employability Skills Session за студенти на ФСФ

21.11.2018 г. 19:32:10 ч.

Employability Skills Workshop за студенти на УНСС

18.5.2018 г. 09:17:29 ч.

Ernst & Young представи пред студенти от специалностите "Счетоводство" и "Финанси" възможностите за кариерно развитие

5.12.2020 г. 13:53:32 ч.

Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за отчитане на лизинговите договори

5.12.2020 г. 13:45:48 ч.

Ernst & Young сподели със студентите на УНСС новия счетоводен стандарт за признаване на приходи

29.11.2020 г. 16:50:07 ч.