Катедра "Счетоводство и анализ"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване asc дата обновяване заглавие
Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти

Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти

11.11.2014 г. 10:26:54 ч.

Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство

Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство

18.12.2015 г. 10:24:18 ч.

Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор”

Кръгла маса на тема ”Предизвикателства пред одита в публичния сектор”

31.3.2016 г. 11:27:36 ч.

Лекция-презентация на ICAEW и бизнес игра със студенти

Лекция-презентация на ICAEW и бизнес игра със студенти

6.4.2016 г. 10:22:35 ч.

Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД на УНСС с приза „Най-добър екип и професионално обслужване“

Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД на УНСС с приза „Най-добър екип и професионално обслужване“

17.5.2016 г. 10:20:36 ч.

Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства"

Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства"

19.5.2016 г. 10:19:15 ч.

Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър"

Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър"

7.6.2016 г. 14:29:55 ч.

Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“

Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“

28.6.2016 г. 10:13:05 ч.

УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма

УНСС, ICAEW и ИДЕС обявиха съвместна акредитирана програма

2.11.2016 г. 11:29:53 ч.

Съвместната акредитирана програма в медиите

Съвместната акредитирана програма в медиите

11.11.2016 г. 09:50:23 ч.